30. aug. 2013

Omslagsbody i Silke Merino // Wrapover bodysuit

Strikket av Silke Merino i fargen 4003 - Blågrønn (teal). // Knitted in Silke Merino in the colour 4003 -teal. 

Gratis mønster på en søt og anvendelig sak for de aller minste. Bodyen strikkes nedenfra og opp med et enkelt hullmønster. Det blir passe luftig og samtidig litt pyntet til de aller minste. Bodyen er i omslagsmodell som er ekstra fint for nurk som ikke liker å få tredd klær over hodet.


Størrelser: 0-3 mnd (veldig tøyelig samt fleksibel i lukningen, så den kan nok brukes lengre enn til 3 mnd).
Pinner: 60 cm 3.0 mm rundpinne, 3.0 mm vanlige settpinner og korte settpinner 2.5 mm (til ermene).
Garnforbruk: Ninapetrina Silke Merino 50 gram.
Tilbehør: 3 små knapper og litt bomullsgarn eller bomull/ull blandingsgarn til lukkesnorer. 
Strikkefasthet: 36 m over 10 cm i mønsterstrikk (liggende flatt, ikke utstrekt).

Frontstykke 
Legg opp 25 m på pinne 3.0 mm og strikk rette masker frem og tilbake, til du har 3 riller. Den første masken på pinnen tar du alltid rett over på høyre pinne uten å strikke den. Før tråden imellom første og andre maske på baksiden av arbeidet, da vil kanten av arbeidet bli penest.
Deretter strikker du slik:
 • Pinne 1 (rettsiden): Strikk 3 m rett, øk en maske ved å plukke opp tråden som ligger mellom maske 3 og 4 og sett den på venstre pinne vridd før du strikker den, strikk rett ut pinnen.
 • Pinne 2 (vrangsiden): Strikk 3 m rett, øk en maske på samme måte som beskrevet over, deretter *strikk 2 m vr, 1 rett* gjenta det som står mellom stjernene til det gjenstår 3 masker, strikk de siste maskene rett. 
 • Pinne 3: Som pinne 1.
 • Pinne 4: Strikk 3 rett, øk en maske, fortsett i mønsteret fra forrige vrangsidepinne med vrange masker over vrange og rette over rette, strikk de siste tre pinnene rett.
Gjenta pinne 3-4 til arbeidet måler 5 cm, avslutt med en vrang pinne, legg til side. Totalt 45 masker.

Bakstykke
Legg opp 25 nye masker på pinne 3.0 mm og strikk rette masker som på fronten, til du har strikket 2 riller. Da skal du lage 3 knapphull slik: strikk 3 masker, gjør et kast, strikk 2 m rett sammen, strikk 6 m, kast, 2 m r sm, strikk 7, kast, 2 m r sm, strikk 3 m r. På neste pinne strikker du alle masker og kast med rette masker. Strikk til du totalt har fire riller. Nå strikker du pinne 1-4 som beskrevet over, og gjentar deretter pinne 3-4 til arbeidet måler 13 cm. Avslutt med en vrang pinne. Totalt 73 masker.

Nå skal du strikke sammen bakstykket og framstykket slik:
Strikk alle masker på framstykket rett (ingen økning i begynnelsen av pinnen lengre), etter siste maske på framstykket legger du opp 7 nye masker med bakvendte løkker. Strikk så bakstykket inn. Etter alle maskene på bakstykket er strikket lager du 50 nye masker med bakvendte løkker. Da har du totalt 175 masker.

Nå skal det strikkes rillestrikk over de 50 nye maskene de neste pinnene til du har 3 riller fra rettsiden. Etter dette skal det strikkes 3 rillestrikkede kantmasker og resten av maskene i samme mønster som tidligere. Bakstykket strikkes i samme mønster som før med 3 masker rillestrikk i hver side og resten i mønster. De syv maskene som ble lagt opp i mellom for- og bakstykket skal også strikkes i rillestrikk
 • 1. Pinne (vrangsiden): 53 masker rett, *2 vr, 1 r* gjentas til du kommer til de rillestrikkede maskene fra andre siden av bakstykket, strikk 13 m r, strikk *2 vr, 1 r* til det gjenstår 3 m, strikk disse rett.
 • 2. Pinne: Alle masker rett.
 • 3. Pinne: Som pinne 1.
 • 4. Pinne: Alle masker rett
 • 5. Pinne: Som pinne 1, men strikk mønster som beskrevet over 3 masker lengre før du begynner på rillestrikken etter bakstykket, strikk 7 m r, og strikk mønster til det gjenstår 3 m, strikk disse rett.
 • 6. Pinne: Alle masker rett.
 • 7. Pinne: Strikk 3 m rett, gjenta *2 vr, 1 r* til det gjenstår 3 masker, strikk 3 m r.
Nå gjentas pinne 6 og 7 til arbeidet måler 27 cm (måles på bakstykket), avslutt med en pinne 6. 

Fell til ermehull (vrangsiden) slik: Strikk 51 masker, fell 6 m, strikk 60 m, fell 6, strikk 52 masker. Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer
Legg opp 26 m på dobbel (for at oppleggskanten skal bli elastisk) pinne 3.00 mm. Strikk frem og tilbake til du har 3 riller. Bytt til pinne 2.5 mm. Bruk gjerne korte fingerpinner (10 cm lange) i stedet for strømpepinner (20 cm). Fordel maskene på 4 pinner og strikk glattstrikk (rette masker) rundt. Strikk 1 cm glattstrikk og øk 6 masker jevnt fordelt. Øk mellom to masker som beskrevet tidligere. Strikk 13 cm til (totalt 16 cm lang). Nå skal du begynne å strikke frem og tilbake, snu der splitten i rillestrikken er nederst på ermet. Strikk rett på rettsiden og vrangt på vrangsiden til du har strikket 2-3 cm etter delingen. 

Legg ermet til side og strikk ett erme til på samme vis.

Bærestykke
Nå skal du strikke ermene inn på resten av bodyen, og skrå inn til halskant slik:
Du begynner på bodyen på rettsiden og strikker 2 m r, 2 m r sm, strikk til første ermehull, plasser en maskemarkør, strikk inn det ene ermet (splitten på ermet skal ligge inn mot kroppen), plasser en maskemarkør, strikk til neste ermehull, plasser en maskemarkør, strikk inn det siste ermet, plasser en maskemarkør og strikk til det gjenstår 4 m, strikk 2 m r sm, strikk r ut pinnen. 
 • 1. Pinne (vrangsiden, strikk i mønster på kroppen og vrangt på ermemaskene): strikk 2 m r, 2 m r sm, fortsett i mønster til 2 m før første maskemarkør. Strikk 2 masker vridd vrangt sammen. (Det kan du gjøre slik: Ta en og en maske over på høyre pinne som om du skulle ha strikket dem og sett dem tilbake på venstre pinne. Stikk høyre pinne igjennom begge maskenes bakre løkke, stikk fra venstre mot høyre og trekk tråden igjennom. Da vil masken bli vrang og vridd). Flytt over maskemarkøren og strikk de neste to maskene vrangt sammen på vanlig måte. Strikk vrangt over ermemaskene til to masker før neste maskemarkør, strikk 2 m vridd vr sm, strikk 2 m vr sm. Strikk mønster over ryggen og gjenta det hele ved neste erme. Strikk mønster til det gjenstår 4 masker, strikk 2 m r sm, strikk r ut pinnen.
 • 2. Pinne: (Alle masker strikkes rett). Strikk 2 m, strikk 2 m sm, strikk til 2 m før første maskemarkør, strikk 2 m sm, flytt over maskemarkøren og strikk 2 m vridd sm (strikk sammen gjennom de bakre løkkene til maskene, så blir dem vridd, stikk da pinnen fra høyre mot venstre gjennom ytterste, så nest ytterste maske på venstre pinne og trekk tråden gjennom på baksiden der). Gjenta ved de tre neste maskemarkørene. Strikk til det gjenstår 4 masker, strikk 2 m sm, strikk ut pinnen. 
Gjenta pinne 1 og 2 til det er bare 2 masker igjen av ermemaskene. På neste pinne feller du som vanlig i starten og slutten av pinnen, og på utsiden av maskemarkørene, i tillegg skal du felle 5 masker jevnt fordelt over ryggstykket. Strikk deretter rillestrikk over alle maskene til du har 3 riller, fortsett med fellingen i starten og slutten av pinnen. Når du har strikket 3 riller feller du alle maskene av.

Montering
Fest tråder. Sy sømmen under ermene. Sy 3 knapper på frontlappen nede. Lag 12 ca 15 cm lange snorer (flett, tvinn eller knytt snor. Bruk helst et bomullsgarn eller et garn med litt bomull i, så vil tråden være sterkere og bedre tåle gjentatt bruk). Av disse snorene fester du 3 stk fordelt langs kanten av den fliken som skal ligge innerst (den der du la opp 50 masker på slutten av pinnen) og 3 stk fordelt på innsiden av bodyen der fliken skal festes. Fest så 3 stk langs den utvendige fliken og 3 stk langs utsiden av bodyen der den ytterste fliken skal festes. Med knyttebånd er den også mer fleksibel i størrelsen, og kan passe mye lengre!Wrapover bodysuit

This bodysuit is knitted from the bottom up with a simple lace pattern. Just airy enough and a bit dressy for the little ones. The bodysuit is in a wrapover model that is practical for itty bitty babies.

Sizes: 0-3 months (very flexible, so it could be used for longer than this).
Needles: 60 cm circular needle 3,0 mm, 3.0 mm double pointed needles and 2,5 mm short double pointed needles (for the sleeves).
Yarn usage: Ninapetrina Silke Merino 50 gram.
Accessories: 3 small buttons and some cotton yarn or cotton/wool blend yarn for fastening.
Gauge: 36 sts c 4 inches in pattern (laid out flat, not stretched).

Front piece
Cast on 25 sts on dpn 3.0 mm and knit garter stitch back and forth until you have 3 ridges on either side. The first sts is always slipped. Then knit the following
 • 1. row (right side): Knit 3 sts, increase one by picking up the loop between two sts, twisting it, place it on the left needle and knit it. Knit to the end of the row.
 • 2.row (wrong side):  Knit 3 sts, increase one by picking up the loop between two sts, twisting it, place it on the left needle and knit it. *Knit 2 sts, purl 1*, repeat ** until the 3 last sts, knit 3.
 • 3. row: Repeat instructions from row 1.
 • 4. row: Knit 3 sts, increase one (as done previously). Continue in the pattern from the last wrong side row by extending the pattern repeat to the new sts. Knit the last 3 sts. 
Repeat rows 3 and 4 until you reach 5 cm, and end with a wrong side row. Then you should have 45 sts.

Back piece
Cast on 25 sts on dpn 3.0 mm and knit garter stitch back and forth until you have 2 ridges on either side. The first sts is always slipped. Then knit 3 button holes like this: knit 3 sts, yarn over, knit 2 together, knit 6, yo, k2tog, knit 7, yo, k2tog, knit 3. Next row you knit all. Knit until you have 4 rigdes on either side. Now continue with rows 1-4 (described earlier) once, then rows 3 and 4 until you have knit approximately 13 cm. End with a wrong side row. You should have 73 sts.

Now you knit the front and back together like this. Knit alle the sts on the front piece, without increasing at the start of the row like earlier. After the last st on the front piece cast on 7 new sts by making reversed loops. Then knit the back piece. After the last st on the back piece, cast on 50 new sts like earlier. Now you have 175 sts.

Knit garter stitch over the 50 new sts every row until you have 3 ridges on either side. After that you snould knit the first 3 sts in garter stitch for edging, and the rest of the sts follow in the lace pattern so that it meets the pattern correctly with the patterning on other pieces. Just continue as usual over the sts over the back piece. The 7 new sts between the back and front piece is knit in garter stitch for a few rows. Here are the instructions:
 • 1. row (vrangsiden): Knit 53 sts, *purl 2, knit 1* repeat until you reach the garter stitched sts on the back piece, knit 13, *purl 2, knit 1* until 3 sts remain. Knit 3.
 • 2. row: Knit all.
 • 3. row: Repeat row 1.
 • 4. row: Knit all.
 • 5. row: Like row 1, but knit the pattern for 3 sts longer before starting on the garter stitch after the back piece. Then knit 7 sts in garter stitch.  Knit pattern until 3 sts remain, knit 3.
 • 6. row: Knit all.
 • 7. row: Knit 3, *purl 2, knit 1* repeat until 3 sts remain. Knit 3. 
Repeat row 6 and 7 until you reach 27 cm (measured on the center of the back piece). End with a 6. row. 

The next row you knit 51 sts, bind off 6 sts, knit 60, bind off 6, knit 52. Lay aside and knit sleeves.

Sleeves
Cast on 26 sts on dpn nr 3,0 mm laid double (for extra elasticity). Knit back and forth in garter stitch until you have k3 ridges on either side. Change to dpn 2,5 mm. The sleeves are easier to knit if you have short needles (10 cm long). Join, and knit in the round stockinette stitch. Knit 1 cm and increase 6 sts evenly distributed. Increase using the same method as earlier. Knit stockinette stitch for 13 cm (16 cm in total). Stop knitting in the round. Knit (still stockinette) back and forth, for another 3 cm. Begin at the first sts in the round. (you want the split at the cuff to be facing down when you attach the sleeve to the body. 

Lay aside and knit another sleeve.

Joining body and sleeves
Start with the body piece. Knit 2, k2tog, knit to the first hole, place a marker, knit the stitches from the first sleeve (place so that the split at the cuff is facing towards the side of the body). Place a marker, knit to the next hole, place marker, knit stitches from the last sleeve, place marker, and knit until 4 sts remain, k2tog, knit the rest.
 • 1. row (wrong side): Knit 2, k2tog, *continue in the pattern until 2 sts before the first marker, purl 2 sts twisted together. (This is how I did it. Slip 2 sts one by one to the right needle as if you had knitted them. Slip them back on the left needle. Place the right needle through both sts from the left to the rigth through their back loops and pull the new stitch through. This leaves the new stitch twisted and purled). Slip marker, p2tog, purl all the sts from the sleeve until 2 sts remain, p2tog twisted, sm, p2tog.* Repeat ** once more, then knit until 4 sts remain, k2tog, knit. 
 • 2. row: Knit 2, k2tog, *knit until 2 sts before next marker, k2tog, sm, k2tog twisted*. Repeat 3 times. Then knit until 4 sts remain, k2tog, knit. 
Repeat these two rows until only 2 sts remain of the origianl sleeve sts. On the next row, decrease as usual at the start and end of the row, as well as outside of the sleeves. In addition, decrease 5 sts evenly spread over the back. Knit garter stitch over all sts until you have 3 ridges, while continuing the decreases at the start and end of every row. Cast off.

Finishing
Fasten loose ends. Sew the seam under the arms. Attach 3 buttons where the front starts, make sure they align with the buttonholes on the back piece. Make twelve 15 cm long strings (braided, twined or similar). Use cotton or cotton blend yarn for strength and durability. Fasten 3 of the strings onto the edge of the flap that goes on the inside (the one you cast on 50 new sts for), fasten 3 strings along the side on the inside. Then fasten 3 strings to the edge of the flap that wraps over on the outside, and 3 strings along the side on the outside of the bodysuit. With strings as fasteners instead of buttons the garment will be much more flexible, an last a lot longer.

4 kommentarer:

 1. Å, hadde man bare hatt en liten en å strikke til... Nydelig farge.
  Ha ei fin helg :)

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for det, Hege:) Jeg bruker ikke vente til man har en mottaker, jeg fyrer løs på det jeg vil lage, så dukker det alltids opp en som kan bruke tøyet:)

   Ha ei nydelig helg!

   Slett
 2. Så skjønn den var!

  Er straks ferdig med en genser i Bluefaced Leicester i den samme teal-fargen og det garnet er bare helt nydelig - har ikke vært borti lignende:-)

  SvarSlett
  Svar
  1. Tusen takk! :) Så artig at du liker garnet så godt! Jeg syns det er kjempedeilig, også sånt skinn! Gleder meg veldig til å se hva du tryller frem! Om du er på Ravelry så har jeg nettopp lagt garntypene inn der.

   Slett