10. sep. 2013

Rødrev votten / Red fox mittens!

Rødrev votten strikket i Ninapetrina mellomtykk merino / The red fox mittens, made with Ninapetrina mellomtykk merino.
Gratis mønster på revevotter! Disse ble til samme uke som Ylvis sin megahit "The Fox" raste over norske radioer og nyhetssendinger. Kjempetøffe votter som ikke bare er gode for smilebånd, men gode på handa også! :)


Størrelser: Dame
Garn: Ninapetrina Mellomtykk Merino.
100 gram 1050 - Rødrev.
100 gram 1001 - Naturhvitt.
Pinner: strømpepinner nr 3,5 mm, og fingerpinner (ekstra korte pinner) 3,5mm.
Strikkefasthet: 20 masker og 33 rader er 10 x 10 cm.

Legg opp 44 masker på pinne 3,5 mm. Strikk vrangbord rundt (1r, 1vr) til arbeidet måler 7 cm. Strikk 3 runder rett. Del arbeidet i to, med 22 masker på hver pinne. Fra nå av strikkes alle rettsidepinnene rett, og vrangsidepinnene vrangt (glattstrikk). Den første masken på pinnen tas alltid rett av, unntatt når du skifter farge på garnet, slik får du pene endemasker som er lettere å sy i.

Øking til høyre: Du skal lage en ny maske av tråden som ligger i kanten av strikketøyet mellom den siste masken du nettopp strikket, og den som du skal til å strikke. Stikk høyre pinne under tråden fra rettsiden av arbeidet og vri tråden før du setter den på venstre pinne. Strikk denne vridde løkka rett. Det kan være litt knotete. 
Øking til venstre: Det samme som beskrevet over, bare at du stikker høyrepinnen under tråden fra vrangsiden av arbeidet. Strikkes rett.
Felling a: Ta 2 masker av pinnen, en og en, og vri dem som om du strikket dem som rette masker. Sett dem tilbake på venstre pinne og strikk dem sammen i bakre løkker (vridd).
Felling b: Strikk 2 masker rett sammen (strikkes sammen i fremre løkker)
Felling c: Strikk 2 masker vridd rett sammen (strikkes sammen i bakre løkker)
Felling d: Ta 2 masker av pinnen, en og en, og vri dem som om du strikket dem som rette masker. Sett dem tilbake på venstre pinne og strikk dem sammen i fremre løkker.

Innsiden av hånden
En av pinnene strikkes videre i hvitt. Strikk 6 pinner. Øk til tommel slik.
 • 1. Pinne (rettsiden): Strikk 2 m, øk en til høyre, plasser en maskemarkør (mm), strikk 2 m, plasser mm, øk til venstre, strikk ut pinnen. 
 • 2. Pinne: Strikk en pinne vrangt.
 • 3. Pinne: Strikk til første mm, øk til høyre, flytt markøren over på den andre pinnen, strikk 2 m, flytt mm, øk til venstre, strikk ut pinnen.
Gjenta 2. og 3. pinne til du har totalt 36 m. Avslutt med 2. pinne. På neste pinne strikker du 3 m, strikk de neste 14 m før du setter dem av på en løs tråd mens du fjerner maskemarkørene. Strikk ut pinnen. På neste pinne strikker du til du kommer til de maskene som er satt på et tråd. Legg opp 4 nye masker ved å lage bakvendte løkker på pinnen. Strikk ut pinnen. Strikk 6 pinner til. 

Nå skal du begynne å felle inn det hvite. Du begynner på rettsiden. * Strikk 1 m, strikk felling a, strikk til 3 m gjenstår, strikk felling b, strikk 1. Strikk neste pinne vrangt. * Gjenta det som er beskrevet mellom ** til det bare er 4 masker igjen. Neste rettpinne strikker du slik: Felling a, felling b. Kutt tråden og trekker den gjennom de to maskene som gjenstår.

Utsiden av hånden
Ta den gjenstående pinnen etter vrangborden og glattstrikk videre i rødoransje frem og tilbake over 22 masker. Strikk helt til denne lappen rekker opp til der du begynte å felle inn det hvite. Nå skal du øke slik: 
 • 1. Pinne: Strikk 1 m, øk en til høyre, plasser maskemarkør, strikk til 1 m gjenstår, plasser maskemarkør, øk en til venstre,  strikk 1 m. 
 • 2. Pinne: Strikk vrangt.
 • 3. Pinne: Strikk til første maskemarkør, øk en til høyre, flytt mm, strikk til andre mm, flytt mm, øk en til venstre, strikk ut pinnen.
Gjenta 2. og 3. pinne til du har totalt 38 masker på pinnen. Avslutt med 2. pinne. Neste pinne skal du øke som beskrevet i 3.pinne, samt felle (forme ansiktet) slik: 
 • Strikk som 3.pinne til du har flyttet første mm, strikk så 2 m, felling c, strikk 2 m, felling c, strikk 4 m, felling d, strikk 2 m, felling d, strikk 2 m, flytt mm og strikk resten som på 3. pinne. 
 • Strikk en pinne vrangt. 
 • Strikk neste pinne som 3. pinne utenfor mm, innenfor mm strikker du 2 m, felling c, strikk 1 m, felling c, strikk 2 m, felling d, strikk 1 m, felling d, strikk 2 m, flytt mm. 
 • Strikk en pinne vrangt.
 • Strikk rette masker til første mm, fjern mm, strikk 2 m, felling c, strikk 4 m, felling d, strikk 2 m, fjern mm, strikk ut pinnen. 
Fordel maskene på 4 pinner og strikk rundt herfra. Omgangen starter midt under votten. 
 • 1. Omgang: Strikk 6 m, felling d, strikk 5 m, felling c, strikk 2 m, felling d, strikk 5 m, felling c, strikk 6 m.
 • 2. Omgang: Strikk rett. 
 • 3. Omgang: Strikk 5 m, felling d, strikk 5 m, felling c, felling d, strikk 5 m, felling c, strikk 5 m.
 • 4. Omgang: Strikk rett.
 • 5. Omgang: Strikk 4 m, felling d, strikk 1 m, felling b, strikk 6 m, felling a, strikk 1 m, felling c, strikk 4 m.
 • 6. Omgang: Strikk rett.
 • 7. Omgang: Strikk 3 m, felling d, strikk 1 m, felling b, strikk 4 m, felling a, strikk 1 m, felling c, strikk 3 m.
 • 8. Omgang: Strikk rett.
 • 9. Omgang: Strikk 3 masker. Legg tråden ut av arbeidet og langs utsiden av votten. Fordel maskene som gjenstår på to pinner. En pinne for maskene på innsiden av hånden, og en pinne for maskene over votten. Mask dem sammen. 
Montering
Vreng votten og sy sammen vottens hvite og røde side med hvit tråd. Fest alle løse tråder. Sy sort snute over der du masket sammen de siste maskene. Sy øyne med hvit bakgrunn og sort pupill der du sluttet å øke på den røde siden av votten. Sy ører med sorte maskesting og hvite lange sting fra kanten der du felte til ansiktsform.

Tommel
Fordel de 14 maskene fra tråden på to pinner. Plukk opp 6 masker fra der du laget 4 nye masker i tommelhullet. Om du hekler opp disse siste seks maskene så fortsetter du bare direkte på oppskrifta. Hvis du tredde maskene direkte på en pinne, må du strikke disse 6 maskene før du fortsetter på resten av tommeloppskrifta. Omgangen starter med den maska fra tråden som lå lengst til høyre. Strikk rundt til du har strikket nesten 5 cm. Fordel maskene på 2 pinner, med 10 masker på hver pinne. Deretter feller du annenhver runde slik:

 • 1. fellerunde: Strikk 1 m, felling c, strikk 4 m, felling b, strikk 2 m, felling c, strikk 4 m, felling b, strikk 1 m. 
 • 2. fellerunde: Strikk 1 m, felling c, strikk 2 m, felling b, strikk 2 m, felling c, strikk 2 m, felling b, strikk 1 m.
 • 3. fellerunde: Strikk 1 m, felling c, felling b, strikk 2 m, felling c, felling b, strikk 1 m.
 • 4. fellerunde: Felling c, felling b, felling c, felling b.
Rett etter 4. fellerunde klipper du tråden og drar denne igjennom de gjenstående maskene og strammer til. Sy tråden fast på innsiden av tommelen.

Venstre vott
Strikk en til vott, men med tommelen på motsatt side. Første økepinne til tommelen til venstrevotten vil da være slik: 
 • 1. Pinne (rettsiden): Strikk 18 m, øk en til høyre, plasser en maskemarkør (mm), strikk 2 m, plasser mm, øk til venstre, strikk 2 m. 

The Red Fox Mittens

Sizes: lady
Yarn: Ninapetrina Mellomtykk Merino.
100 grams 1050 - red fox.
100 grams 1001 - white as a lamb.
Needles: Double pointed needles 3,5 mm.
Gauge: 20 sts and 33 rows = 10 x 10 cm.

Cast on 44 sts on needle 3,5 mm. Join and knit in the round. *Knit 1, purl 1*, repeat ** the entire round and continue with the ribbing for 7 cm. Then, knit 3 rounds (stockinette stitch). Divide the sts over two needles, 22 sts on each. One needle will be the underside of the mitten, the other the underside. Continue knitting in stockinette stitch for the rest of the mitten. The first stitch on every row is always slipped (selvedge), exept the very first stitch in white.

Increase to the right: You are going to make a new stitch from the yarn between the st last knit and the st you are about to knit. Put the right hand needle under the yarn in between the stitches (with the needle moving from the right side of the work toward the wrong side) and twist the yarn before placing the new loop on the left needle. Knit. It can be a bit tricky to knit.
Increase to the left: Just as described over. But the needle picking up the yarn should be moving from the wrong side of the work toward the right side.
Decrease a: Slip to sts, one by one, as if to knit. Put them back on the left needle and knit 2 sts together in their back loops. 
Decrease b: Knit 2 sts together in their front loops. 
Decrease c: Knit 2 sts together in their back loops.
Decrease d: Slip to sts, one by one, as if to knit. Put them back on the left needle and knit 2 sts together in their front loops. 

Inside of the hand
Continue knitting back and forth in stockinette stitch over the 22 sts on one of the needles, in white yarn. Work 6 rows. Increase to the thumb like this:
 • 1. Row (the right side): Knit 2, increase to the right, place marker (pm), knit 2, pm, increase to the left, knit the rest. 
 • 2. Row: Purl all.
 • 3. Row: Knit until you reach the first marker, increase to the right, slip marker, knit 2, slip marker, increase to the left, knit the rest.
Repeat 2nd and 3rd row until you have 36 sts in total. Finish with a 2nd row. On the next row you, knit 3, knit 14 sts which you then place on waste yarn or stitch holder while removing the stitch markers, knit the rest. On the purl row you purl until reaching the sts set aside, make 4 new sts by making backward loops on the right needle, knit the rest. Work another 6 rows. 

Now you are going to decrease the white underside of the mitten to a point. Begin on the right side like this: * Knit 1, decrease a, knit until 3 sts remain, decrease b, knit 1. Purl the next row. * Repeat between ** until only 4 sts remain. Then on the next right side row: decrease a, decrease b. Cut the yarn and pull it through the remaining sts.

Outside of the hand
Continue in the dark yarn over the last 22 sts. Knit back and forth until this side reaches the point where you started to decrease on the white side. Now you are going to increase like this: 
 • 1. Row: Knit 1, increase to the right, pm, knit until 1 st remain, pm, increase to the left, knit 1. 
 • 2. Row: Purl.
 • 3. Row: Knit until you reach the first marker, increase to the right, slip marker, knit until you reach the next marker, slip marker, increase to the left, knit the rest.
Repeat 2nd and 3rd row until you have 38 sts in total. Finish with a 2nd row. The next rows you are going to keep increasing like described in the 3rd row, and form the face of the fox in between the markers like this: 
 • Knit like the 3rd row (over) until you have slipped the first marker, knit 2, decrease c, knit 2, decrease c, knit 4, decrease d, knit 2, decrease d, knit 2, slip marker and knit the rest like the 3rd row.
 • Purl the next row. 
 • Knit like the 3rd row (over) until you have slipped the first marker, knit 2, decrease c, knit 1, decrease c, knit 2, decrease d, knit 1, decrease d, knit 2, slip marker and knit the rest like the 3rd row.
 • Purl the next row.
 • Knit until the first marker, remove the marker, knit 2, decrease c, knit 4, decrease d, knit 2, remove marker, knit the rest. 
Distribute the sts on four needles, join and knit in the round. The round starts at the join. 
 • 1. Row: Knit 6, decrease d, knit 5, decrease c, knit 2, decrease d, knit 5, decrease c, knit 6.
 • 2. Row: Knit all. 
 • 3. Row: Knit 5, decrease d, knit 5, decrease c, decrease d, knit 5, decrease c, knit 5.
 • 4. Row: Knit all.
 • 5. Row: Strikk 4, decrease d, knit 1, decrease b, knit 6, decrease a, knit 1, decrease c, knit 4.
 • 6. Row: Knit all.
 • 7. Row: Knit 3, decrease d, knit 1, decrease b, knit 4, decrease a, knit 1, decrease c, knit 3.
 • 8. Row: Knit all.
 • 9. Row  Knit 3. Take the yarn and place it on the outside of the mitten in between the last knit stitch and the next stitch. Distribute the sts that remain on two needles, one for the outside of the mitten, and one for the underside of the mitten. Stitch them together using the kitcheners stitch. 
Assembly
Turn the mitten inside out and sew the white and dark pieces together with white yarn. Fasten all loose ends. Embroider a black snout where you kitchener stitched the last stitches. Embroider eyes, using white yarn as a background colour and black for pupils. I placed them where I stopped increasing on the red side. Embroider ears with a black edge and white inside. I placed mine starting from where I started decreasing for the face and toward the top of the head. 

Thumb
Distribute the 14 sts on two needles, short needles if you prefer. Pick up 6 sts from the edge where you made 4 new sts. If you pick them up by crochet, just continue directly on the instructions. If you picked them up by inserting them directly on a needle, then you should start by knitting them, before continuing. The round starts with the first stitch from the waste yarn or stitch holder. Knit with white yarn until you have knitted almost 5 cm. Distribute the sts on two needles, with 10 sts on each needle, one needle for the nail side of the thumb and one for the underside of the thumb. Now you are going to decrease every 2nd round, and knit all sts the next. Decreasing rounds are knit as follows
 • 1. Decreasing round: Knit 1, decrease c, knit 4, decrease b, knit 2, decrease c, knit 4, decrease, knit 1. 
 • 2. Decreasing round: Knit 1, decrease c, knit 2, decrease b, knit 2, decrease c, knit 2, decrease, knit 1.
 • 3. Decreasing round: Knit 1, decrease c, decrease b, knit 2, decrease c, decrease b, knit 1.
 • 4. Decreasing round: Decrease c, decrease b, decrease c, decrease b.
After the 4th round decresing cut the yarn and pull it through the sts. Fasten on the inside of the thumb. 

Left mitten
Knit another mitten using the instructions above but placing the thumb on the other side. When you are going to start increasing for the thumb the first row will be as follows:
 • 1. Row (right side): Knit 18, increase to the right, place marker, knit 2, pm, increase to the left, knit 2. 

  3 kommentarer:

  1. Woho! Disse vottene vant vottekategorien i småstrikk-konkurransen på Trådsnella! http://www.norskukeblad.no/Community/forum/diskussion/?topic=818 Det var mange fine bidrag, så dette var stor stas!

   SvarSlett
  2. Disse var virkelig stilige, velfortjent seier :)

   SvarSlett