13. des. 2013

Stjernespekkede votter // Starstruck Mittens

Stjernespekkede votter til barn strikket i håndfarget merinogarn fra Ninapetrina. Avbildet er den minste størrelsen.
Gratis oppskrift på søte votter til barn som sitter godt på handa!


Størrelser: ca 3-4 (6-8) år.
Mål (liggende flatt):
8 (9) cm i bredden (målt midt på). Siden denne votten er mønsterstrikket kan den være litt mindre elastisk i bredden hvis du strammer tråden som ligger på vrangsiden mens du strikker. Så husk å være raus med denne, slik at den ikke blir for stram. 
22 (24) cm i høyden.
Garn: Ninapetrina Mellomtykk Merino
100 gr 1001 - naturhvitt
100 gr 1044 - mørk gråstein.
Totalt gikk det 55 gram på et par votter i str 3-4 år.
Pinner: Strømpepinner nr 3,0 og 3,5 og eventuelt fingerpinner 3,5 mm. Strikker du stramt kan det være nødvendig å bruke pinner som er en halv størrelse større enn det som står i oppskrifta.
Strikkefasthet:
25 m og 30 omg på 10 x 10 cm med pinne 3,0 mm (mønsterstrikk).
23 m og 25 omg på 10 x 10 cm med pinne 3,5 mm (mønsterstrikk).

Legg opp 40 (40) masker på strømpepinner nr 3,0 mm i hovedfargen. Legg gjerne pinnene dobbelt når du legger opp, så blir oppleggskanten mer fleksibel. Fordel maskene likt på 4 pinner. Strikk rundt, vrangbord med 2 rett, 2 vrange til arbeidet måler 9 (9) cm. På den største størrelsen bytter du til pinne nr 3,5 mm nå. Strikk så 1 (3) omganger med bare rette masker med hovedfargen. Begynn på mønsteret, strikk en hel rad med stjerner før du starter på øking til tommel. Vær obs på at det er litt forskjell på mønsteret på høyre og venstre votten. Se diagrammene under. Fortsett også med neste rad i stjernemønsteret på resten av votten mens du øker til tommel (se under).

Høyrevott
Øk til tommel slik: begynn i begynnelsen av omgangen og strikk som beskrevet over de første maskene på første pinne, mens du fortsetter med stjernemønsteret på de øvrige pinnene.
 • Strikk 3 masker, øk 1 maske (ved å plukke opp tråden mellom to masker, vri den, sette den på venstrepinnen og strikke den rett). Strikk 2 masker, øk 1 maske. 
 • Strikk 2 omganger uten økning. 
 • Strikk 3, øk 1. Strikk 4, øk 1. 
 • Strikk 1 omgang uten økning. 
 • Strikk 2 masker og strikk de 8 neste maskene (til tommelen) med restegarn i en helt annen farge enn det du bruker på votten. 
Sett maskene du strikket med restegarn tilbake på venstrepinnen og fortsett videre i mønster på resten av votten.

Venstrevott
Øk til tommel slik: begynn i begynnelsen av omgangen. Strikk de første 3 pinnene, på den fjerde pinnen strikker du slik:
 • På siste pinne: strikk 3 masker, øk 1 maske (ved å plukke opp tråden mellom to masker, vri den, sette den på venstrepinnen og strikke den rett). Strikk 2 masker, øk 1 maske. 
 • Strikk 2 omganger uten økning. 
 • På siste pinne: Strikk 3, øk 1. Strikk 4, øk 1. 
 • Strikk 1 omgang uten økning. 
 • På siste pinne: Strikk 4 masker og strikk de 8 neste maskene (til tommelen) med restegarn i en helt annen farge enn det du bruker på votten,. 

Handa på votten
Nå har du totalt 44 masker. Du har strikket stjerner på 3 av pinnene, og bare hovedfargen på den pinnen du har økt til tommel på. Nå skal du begynne på stjernemønsteret på den siste pinnen også. Start på den omgangen hvor du på de andre tre pinnene skal begynne på en ny rad med stjerner. Og strikk den nye stjerna på tommelpinnen direkte over stjerna på første rekke over vrangborden. Strikk en omgang. På de 2 neste omgangene feller du 1 maske hver omgang på hver side av tommelhullet slik at du igjen har 40 masker. Husk å starte på ny stjerne over tommelen slik at det stemmer med de andre stjerneradene.

Strikk de to siste radene med stjerner i mønsteret før du begynner felling til fingertupper. På den minste størrelsen starter du fellingen til tupp to omganger før mønsteret er ferdig. På den største begynner du fellingen rett etter mønsteret er ferdig. Resten av votten strikkes i hovedfargen.

Fellingen til tupp gjøres slik :
 • Strikk 1 maske, strikk 2 sammen, *strikk 3 masker, strikk 2 sammen*. Gjenta det som står mellom ** hele omgangen rundt.
 • Strikk 2 omganger uten felling. 
 • Strikk 1 maske, strikk 2 sammen, *strikk 2 masker, strikk 2 sammen*. Gjenta det som står mellom ** hele omgangen rundt.
 • Strikk 2 omganger uten felling. 
 • Strikk 1 maske, strikk 2 sammen, *strikk 1 maske, strikk 2 sammen*. Gjenta det som står mellom ** hele omgangen rundt.
 • Strikk 1 omgang uten felling. 
 • Strikk 2 masker sammen gjennom hele omgangen. Kutt tråden og trekk den gjennom de resterende maskene. Stram tråden og snurp sammen votten. Fest tråden på innsiden av votten.
Tommel
Trekk ut garntråden du strikket inn over tommelmasken. Plukk opp 8 masker over og under tommelhullet. Plukk også opp 1 (2) masker på hver "side" av tommelen (altså mellom de 8 maskene på oversiden og de 8 maskene på undersiden av tommelen). Totalt 18 (20) masker. Fordel maskene over 4 fingerpinner. Strikk så nesten 5 (6) cm i rett i grått. Strikk så 2 masker sammen, hele omgangen rundt. Kutt tråden og trekk den gjennom de resterende maskene. Stram til og sy fast tråden på innsiden av tommelen.

Diagram til høyrevotten. Begynn å lese mønsteret nede i høyre hjørne og les mot venstre. Når tommelen strikkes skal stjerna til høyre i andre rad hoppes over og økninger til tommel strikkes i stedet.

Diagram venstrevott. Begynn å lese av mønstret nede i høyre hjørne og les mot venstre. Når tommelen strikkes skal stjerna til venstre i andre rad hoppes over og økninger til tommel strikkes i stedet.


// Starstruck Mittens

These warm and cute mittens will match perfectly with the "Starstruck hat".

Size: 3-4 (6-8) years.
Measurements (laid flat):
Width: 8 (9) cms
Height: 22 (24) cms.
Yarn: Ninapetrina Mellomtykk Merino
100 gr 1001 - natural white
100 gr 1044 - dark charcoal (main colour)
Yarn usage: 55 grams in total for the mittens in size 3-4 years.
Needles: Double pointed needles 3,0 mm (US 2 1/2) for the smalles size and double pointed needles 3,5 mm (US 4) for the biggest size.
Gauge:
Smallest size: 25 sts and 30 rounds, 10 x 10 cm / 4 x 4 inches in fair-isle.
Biggest size: 23 sts and 25 rounds, 10 x 10 cm / 4 x 4 inches in fair-isle.

Cast on loosely 40 (40) sts with dpn 3,0 mm in the main colour. If you want a more flexible edge you could cast on using a larger needle (5,0 mm).  Distribute the sts evenly on four needles and knit in the round. Place a marker at the start of the round if you need one. Knit 9 cms with this repeat (knit 2, purl 2). Then, knit 1 (3) round(s) with the main colour before adding the contrast colour and starting the star pattern. Follow the charts below, be aware of that the pattern for the right and left mitten are different. Repeat the pattern all the way around the hat. Knit one row of stars before starting on the increase for the thumb.

Right hand
Increase for the thumb like this: start at the beginning of a round and knit like described under in the beginning of the first needle, while continuing with the star pattern on the three other needles. All the stitches on this first needle is knitted in the main colour (no star pattern). Remember to twist the contrast colour yarn behind the working yarn as you go.
 • Knit 3, increase 1 (by picking up the yarn from the provius round in between the last stitch and the one you are about to knit, twist it and place on left needle, knit the loop), knit 2, increase 1, knit the rest of the needle.
 • Knit two rounds. 
 • Knit 3, increase 1, knit 4, increase 1, knit to the end of needle. 
 • Knit one round. 
 • Knit 2, knit the next 8 sts (for the thumb) with wast yarn in a contrasting colour. Place these sts back on the left needle and continue with the star pattern on the other needles.

Left hand
Knit the first three needles in the star pattern. On the fourth needle knit as follows:
 • Knit 3, increase 1, knit 2, increase 1, knit the rest of the needle. 
 • Knit two rounds. 
 • Knit 3, increase 1, knit 4, increase 1, knit to the end of needle. 
 • Knit one round. 
 • Knit 4, knit the next 8 sts (for the thumb) with wast yarn in a contrasting colour. Place these sts back on the left needle and continue with the star pattern on the other needles.

The hand
Now you should have 44 sts in total. You have knitted stars on 3 of the needles and only the main colour on the needle you have made increases on. Now you should start up again with the star pattern on this needle as well. But first you need to decrease 4 sts. Do this by first knitting one round, the next two rounds you want to knit 2 sts together on either side of the waste yarn sts. When it is time to start the next row of stars you start knitting a star on the fourth needle as well. This should be placed directly above the star from the first row of stars.

Knit two more rows with stars (4 rows in total) before starting to form the end of the hand. For the smallest size you start decreasing for the tip of the mitten 2 rounds before the top star in the chart ends. For the biggest size you start decreasing right after completing the last row on the top star row. The rest of the mitten is knitted in the main colour.

Decreases are made as follows :
 • Knit 1, knit 2 together (k2tog), *knit 3, k2tog*. Repeat ** the entire round.
 • Knit two rounds. 
 • Knit 1, k2tog, *knit 2, k2tog*. Repeat ** the entire round.
 • Knit two rounds. 
 • *Knit 1, k2tog*. Repeat ** the entire round.
 • Knit one round. 
 • K2tog the entire round. Cut the yarn and pull it through the remaining sts. Tighten and fasten the yarn end on the inside of the mitten. 
Thumb
Pull out the waste yarn stitches while being careful and placing the 8 stitches on the round above and the 8 sts from the round below on needles. Also, pick up 1 (2) sts on either side of these 8 sts. Now you have 18 (20) sts in total for the thumb. The entire thumb is knitted in the main colour. Distribute the sts evenly over 4 needles (you might find it easier to use short dpn instead of the normal length ones). Then, knit almost 5 (6) cms. K2tog all the way around on the next round. Cut the yarn and putt it through the remaining sts. Tighten and fasten the end on the inside of the thumb.

Chart for the right hand mitten. Start in the bottom right corner and read to the left. The increases for the thumb will be knitted where the star to the right in the second row.

Chart for the left hand mitten. Start in the bottom right corner and read to the left. The increases for the thumb will be knitted where the star to the left in the second row.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar